[Afrikaans] Psalm 121

00:00 / 01:50

Verse 1

Ek slaan my oë bergwaarts heen en staar die ure óm, tot my verlossing kom. My hulp is van die HEER alleen. Hy, oor my lot bewoë, is eindloos in vermoë.

Verse 2

Bedreig gevaar jou reispad ooit – Hy is dit wat jou voet vir wankeling behoed. Hy, Israels wagter, sluimer nooit. Die HEER is jou ontfermer, jou skadu en beskermer.

Verse 3

Die son wat bo jou trekpad staan, sal jou nie steek bedags, en ook die maan nie snags. Die HEER sal oral met jou gaan. Hy, Israels ontfermer, is altyd jou beskermer.

Verse 4

Die HEER se oog sal oor jou gaan; in onheil en gevaar sal Hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan – Hy, Israels ontfermer, is ewig jou beskermer.

© 2022 by Apologetics Central.

Thanks for submitting!

We'd love to hear from you.

We love and care about people, and we'd love to hear from you. If you require a speaker at an event or camp, we'd jump at any opportunity to talk about what we love: Apologetics and the Gospel. Fill in the form to book us, or simply reach out if you have suggestions.

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram